Udvalgsmøde 08.09.16

PGI - Motion Løbeklub

 

Referat fra Pgi Motion udvalgsmøde 08.09.16 hos Søren

 

Afbud: Lotte. Arne var fraværende, og udvalget ser frem til kagen;o)

 

 

Dagsorden

 

1:Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet godkendt

 

2:Nyt fra formanden.

Der skal holdes generalforsamling den 27.10.16.

Den afholdte grillaften gik rigtig godt. Der var ca 30 medlemmer mødt op.

 

3: Medlemsmøde 12.09. Søren klarer forplejningen, og der er bestilt 40 sandwich fra SuperBrugsen.

Michael har kontakten til foredragsholder Smillah

Claus og Søren orienterer om eventuel Harzentur i oktober 17

4:Regnskabet gennemgået. Vi har et lille overskud, som vi gerne vil have overført til det kommende år, og bruge på Harzenturen.

 

5:Erimitageløb. Der er solgt 15 billetter til bussen, og vi undersøger om vi kan ændre det til en lille bus i stedet.

 

6:Der mangler stadig et par løberuter på hjemmesiden. Vi afventer at Lotte kommer ud og får løbet dem, så de kan komme på.

 

7:Generalforsamling afholdes 27.10.16 kl. 19. Dem der er på valg vil gerne fortsætte en periode mere. Udvalget mødes kl. 18.30

 

8:Søren undersøger muligheden for klubtrøjer til udvalget, så de bliver mere synlige.

 

9:Løbskalender. Den skal fremadrettet kun lægges på hjemmesiden for et kvartal ad gangen, af hensyn til eventuelle ændringer.

 

10:Hjemmesiden er opdateret, men savner som sædvanlig input, så den kan blive lidt mere spændende.

 

11:Næste udvalgsmøde 31.10.16 hos Finn eller Pia. Finn giver en update inden, så vi ved hvor vi skal bevæge os hen;o)